top of page
Family members taking a selfie
TheEB-5 Investment Program.png

US EB-5 Immigrant Investor Program

วีซ่าประเภทลงทุน ซึ่งมอบสิทธิในการอยู่อาศัยและทำงาน

ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร

Untitled design (20).png

🔶ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการลงทุนในสหรัฐอเมริกา เพื่อสิทธิประโยชน์ ทาง Green Card ( วีซ่าถาวรสหรัฐอเมริกา)

✅ท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวขั้นตอนการขอวีซ่า และ การลงทุน 

✅ข้อมูลโครงการสำหรับลงทุนและผลตอบแทน 

✅ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการถือ Green Card EB5 

📅วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 10-11 มิถุนายน 

⏰เวลา 12.30 - 17.00 น 

📌ห้อง State room ชั้น 8 โรงแรม THE WESTIN GRANDE SUKHUMVIT, BANGKOK BTS อโศก

📩​ผู้บรรยาย 

🔺Mark I. Davies, Esq.   Global Managing Partner , Founder Chair for Global Business and Investor Visa Team

🔺วิทย์ กุลธนวิภาส    Regional Operating Principle , Keller Williams Thailand 

* Snack and Beverage served in event 

โครงการ EB-5 Immigrant Investor Program

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยกฎหมายตรวจคน เข้าเมือง พ.ศ. 2533 เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสร้างการเติบโตของงานสำหรับแรงงาน สหรัฐเพื่อแลกกับ 'กรีนการ์ด' ซึ่งมอบสิทธิในการอยู่อาศัยและทำงาน ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร สำหรับ หลายสัญชาติ โปรแกรมวี่ซ่า E B5 อาจเสนอเส้นทางที่เร็วที่สุดในการเป็นพลเมืองสหรัฐฯ และอาจเป็น พลเมืองสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน ในรูปแบบปัจจุบัน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2022 วีซ่านี้กำหนดให้ชาวต่างชาติทำการลงทุนที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมจำนวน 800,000 ดอลลาร์หรือ 1.05 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจหรือองค์กรใหม่ และการลงทุนดัง กล่าวจะต้องสร้างงานเต็มเวลาอย่างน้อย 10 งานสำหรับคนงานในสหรัฐฯ เพื่อเป็นการตอบแทน นัก ลงทุนต่างชาติ คู่สมรสของพวกเขา และบุตรที่ยังไม่แต่งงานที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี (ตามที่กำหนดโดย กฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายสัญชาติของสหรัฐอเมริกา) จะได้รับกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง ช่วยให้นักลงทุนและครอบครัวสามารถทำงาน เรียนหนังสือ และอยู่อาศัยได้ ในสหรัฐอเมริกา หลังจากมี 'กรีนการ์ด' เป็นเวลา 5 ปี ครอบครัวอาจมีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติสหรัฐฯ

ในการยื่นขอวีซ่า E B-5 นักลงทุนต่างชาติจะต้องลงทุน 800,000 ดอลลาร์ใน โครงการหรือธุรกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ TEA (พื้นที่การจ้างงานเป้าหมาย) หรือ 1.05 ล้านดอลลาร์ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ TEA (พื้นที่จ้างงานที่ไม่ใช่เป้าหมาย) การลงทุนแต่ละครั้งต้องสร้างงานถาวรเต็มเวลาอย่างน้อย 10 งานสำหรับคนงานในสหรัฐฯ เพื่อให้นักลงทุนได้รับวีซ่า EB-5

EB5 Visa Requirement

🔺กำหนดให้ชาวต่างชาติทำการลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลงทุน จำนวน 800,000 ดอลลาร์หรือ 1.05 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจหรือองค์กรใหม่

🔺การลงทุนดังกล่าวจะต้องสร้างงานเต็มเวลาอย่างน้อย 10 งานสำหรับคนงานในสหรัฐอเมริกา

🔺นักลงทุน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่แต่งงานที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี (ตามที่กำหนดโดยกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายสัญชาติของสหรัฐอเมริกา) จะได้รับกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา

🔺นักลงทุนต่างชาติจะต้องลงทุน 800,000 ดอลลาร์ในโครงการหรือธุรกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ TEA (พื้นที่การจ้างงานเป้าหมาย)หรือ 1.05 ล้านดอลลาร์ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ TEA (พื้นที่จ้างงานที่ไม่ใช่เป้าหมาย)

 

 

ในวันที่ 15 มีนาคม 2022 กฎหมาย EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 (RIA) ได้ประกาศใช้ อนุมัติโปรแกรมวีซ่า E B5 อีกครั้งเป็นเวลา 5 ปี ได้มีการออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเพื่อปกป้องนักลงทุนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการด้านความซื่อสัตย์ เพื่อปกป้องนักลงทุนและจัดให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนขั้นตอนให้ผู้ลงทุนสามารถรับ Green Card ได้ภายในระยะเวลา 6-9 เดือน 

EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 (RIA)

ประโยชน์ของโปรแกรม EB-5 Visa Investor's

✅ เป็นตัวเลือกการย้ายถิ่นฐานที่เร็วที่สุดในการได้รับ 'กรีนการ์ด

✅ ความสามารถในการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกาจากการลงทุนด้วยเงินและการสร้างงานตามกฎหมาย

✅ ความสามารถในการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงการศึกษา อายุ หรืประสบการณ์การทำงาน

✅ ความสามารถในการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องพึ่งพานายจ้างหรือลอตเตอรีหรือวีซ่าอื่น ๆ

✅ ความสามารถในการอาศัยและทำงานได้ทุกที่ในสหรัฐอเมริกา

✅ ความสามารถและความเป็นไปได้ในการลดค่าเล่าเรียนสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

✅ ความสามารถในการยื่นขอสัญชาติสหรัฐอเมริกาได้เร็วกว่าวีซ่า ปกติ

ในกรณีที่ใบสมัครของนักลงทุนได้รับการอนุมัติ นักลงทุนจะได้รับ Green Card แบบมีเงื่อนไข ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี

หลังจากผ่านไป 2 ปี นักลงทุนต้องยื่นขอเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนเป็น Permanent Green Card โดยพิสูจน์ต่อ USCIS ว่างานนั้นถูกสร้างขึ้นแล้ว

กระบวนการนี้ดำเนินการโดย Regional Center 

5 ปีหลังจากที่นักลงทุนเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า EB5 นักลงทุนจะมีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติสหรัฐฯ

GOOD LIFE BEGINS WITH GREAT INFRASTRUCTURE.

Screen Shot 2566-05-27 at 21.45.26.png

While the American concept of freedom naturally

spawns a spirit of entrepreneurship in its citizens, American governments and institutions have wisely built a rock-solid infrastructure on which individual and collective enterprise can prosper.

The country has a fine system of roads, airports and harbors. It has a robust educational system that places a premium on research. A largely union-free and willing workforce is willing to toil so that their families can lead comfortable lives. It is this ‘ready-to-prosper’ environment that has attracted some of the brightest minds in the world to America
The US passport is one of the most powerful in the world. It gives you visa-free access to more than 174 countries in the world. Which means you can not only travel when you want to, you can safely set up business meetings in countries without spending time wasting for a visa.

EB5 Investment Project
400+ Investors — 100% Success Rate!

Screen Shot 2566-05-27 at 21.59.55.png
Untitled design (24).png
Untitled design (24).png
Untitled design (24).png
EB5 Coast To Coast LLC เป็นส่วนหนึ่งของRegional Center  EB-5 ที่ได้รับอนุญาติโดย USCIS ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่East Coast to West Coast ใน 41 รัฐ
เราเป็นพันธมิตรกับนักลงทุนและนักพัฒนาโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนในโครงการที่จะสร้างงานและสร้างโอกาสในการย้ายถิ่นฐานผ่านโครงการวีซ่า EB5
มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการมิกซ์ยูส ซึ่งเป็นประเภทการลงทุนยอดนิยมสำหรับนักลงทุน EB-5

EXCELENT TRACK RECORD

30+ ปีในอุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง - มูลค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญ และ นักลงทุน EB-5 กว่า 400 รายตั้งแต่ปี 2554 ด้วยความสำเร็จ 100%

EXPEDITED PROCESSING

Screen Shot 2566-05-27 at 22.08.26.png
เราได้เปิดตัวโครงการ EB-5 หลายโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน Expedited Processingโดย USCIS เนื่องจากวิกฤตด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนที่โครงการของเรากำลังให้บริการ ได้แก่ ที่พักให้การรักษาการเสพติดและการรักษาสุขภาพจิต โดยผู้ลงทุนจะได้รับ Green Card ในระยะเวลารวดเร็ว 6-9 เดือน และได้รับเงินลงทุนคืนในระยะเวลา 5 ปี 

RURAL PROJECTS

Untitled design (25).png
การลงทุนในโครงการ EB5 Rural TEA ให้ความสำคัญกับลำดับการ Process คำร้อง EB-5 ภายใต้กฎหมาย EB-5 Reform and Integrity (RIA) ปี 2022
นักลงทุนโครงการ EB5 ในชนบทจะได้รับการจัดสรรวีซ่า EB-5 จำนวน 20% จากการจัดสรรทั้งหมดต่อปีของวีซ่า EB 5 จำนวน 10,000 ใบ

การลงทุนในโครงการ EB5 Rural Area TEA เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่มีขอ Visa EB5 จำนวนมาก และมียอดคงค้างอยู่ในแต่ละปี(backlog)

Screen Shot 2566-05-23 at 22.01.19.png
Screen Shot 2566-05-23 at 22.04.17.png
Screen Shot 2566-05-23 at 22.05.24.png
Screen Shot 2566-05-23 at 22.05.37.png

Our Team.

bottom of page