top of page
Family members taking a selfie
TheEB-5 Investment Program.png

US EB-5 Immigrant Investor Program

วีซ่าประเภทลงทุน ซึ่งมอบสิทธิในการอยู่อาศัยและทำงาน

ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร

Untitled design (20).png
download (2).jpeg
lc_logo_L.webp
TheEB-5 Investment Program (9).png

โครงการ EB-5 Immigrant Investor Program

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 โดยกฎหมายตรวจคน เข้าเมือง พ.ศ. 2533 เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสร้างการเติบโตของงานสำหรับแรงงาน สหรัฐเพื่อแลกกับ 'กรีนการ์ด' ซึ่งมอบสิทธิในการอยู่อาศัยและทำงาน ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร สำหรับ หลายสัญชาติ โปรแกรมวี่ซ่า E B5 อาจเสนอเส้นทางที่เร็วที่สุดในการเป็นพลเมืองสหรัฐฯ และอาจเป็น พลเมืองสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน ในรูปแบบปัจจุบัน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2022 วีซ่านี้กำหนดให้ชาวต่างชาติทำการลงทุนที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมจำนวน 800,000 ดอลลาร์หรือ 1.05 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจหรือองค์กรใหม่ และการลงทุนดัง กล่าวจะต้องสร้างงานเต็มเวลาอย่างน้อย 10 งานสำหรับคนงานในสหรัฐฯ เพื่อเป็นการตอบแทน นัก ลงทุนต่างชาติ คู่สมรสของพวกเขา และบุตรที่ยังไม่แต่งงานที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี (ตามที่กำหนดโดย กฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายสัญชาติของสหรัฐอเมริกา) จะได้รับกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง ช่วยให้นักลงทุนและครอบครัวสามารถทำงาน เรียนหนังสือ และอยู่อาศัยได้ ในสหรัฐอเมริกา หลังจากมี 'กรีนการ์ด' เป็นเวลา 5 ปี ครอบครัวอาจมีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติสหรัฐฯ

ในการยื่นขอวีซ่า E B-5 นักลงทุนต่างชาติจะต้องลงทุน 800,000 ดอลลาร์ใน โครงการหรือธุรกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ TEA (พื้นที่การจ้างงานเป้าหมาย) หรือ 1.05 ล้านดอลลาร์ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ TEA (พื้นที่จ้างงานที่ไม่ใช่เป้าหมาย) การลงทุนแต่ละครั้งต้องสร้างงานถาวรเต็มเวลาอย่างน้อย 10 งานสำหรับคนงานในสหรัฐฯ เพื่อให้นักลงทุนได้รับวีซ่า EB-5

EB5 Visa Requirement

🔺กำหนดให้ชาวต่างชาติทำการลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลงทุน จำนวน 800,000 ดอลลาร์หรือ 1.05 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจหรือองค์กรใหม่

🔺การลงทุนดังกล่าวจะต้องสร้างงานเต็มเวลาอย่างน้อย 10 งานสำหรับคนงานในสหรัฐอเมริกา

🔺นักลงทุน รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่แต่งงานที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี (ตามที่กำหนดโดยกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายสัญชาติของสหรัฐอเมริกา) จะได้รับกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา

🔺นักลงทุนต่างชาติจะต้องลงทุน 800,000 ดอลลาร์ในโครงการหรือธุรกิจที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ TEA (พื้นที่การจ้างงานเป้าหมาย)หรือ 1.05 ล้านดอลลาร์ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ TEA (พื้นที่จ้างงานที่ไม่ใช่เป้าหมาย)

 

 

ในวันที่ 15 มีนาคม 2022 กฎหมาย EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 (RIA) ได้ประกาศใช้ อนุมัติโปรแกรมวีซ่า E B5 อีกครั้งเป็นเวลา 5 ปี ได้มีการออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเพื่อปกป้องนักลงทุนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการด้านความซื่อสัตย์ เพื่อปกป้องนักลงทุนและจัดให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น รวมทั้งปรับเปลี่ยนขั้นตอนให้ผู้ลงทุนสามารถรับ Green Card ได้ภายในระยะเวลา 6-9 เดือน 

EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 (RIA)

ประโยชน์ของโปรแกรม EB-5 Visa Investor's

✅ เป็นตัวเลือกการย้ายถิ่นฐานที่เร็วที่สุดในการได้รับ 'กรีนการ์ด

✅ ความสามารถในการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกาจากการลงทุนด้วยเงินและการสร้างงานตามกฎหมาย

✅ ความสามารถในการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงการศึกษา อายุ หรืประสบการณ์การทำงาน

✅ ความสามารถในการย้ายถิ่นฐานไปยังสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องพึ่งพานายจ้างหรือลอตเตอรีหรือวีซ่าอื่น ๆ

✅ ความสามารถในการอาศัยและทำงานได้ทุกที่ในสหรัฐอเมริกา

✅ ความสามารถและความเป็นไปได้ในการลดค่าเล่าเรียนสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

✅ ความสามารถในการยื่นขอสัญชาติสหรัฐอเมริกาได้เร็วกว่าวีซ่า ปกติ

ในกรณีที่ใบสมัครของนักลงทุนได้รับการอนุมัติ นักลงทุนจะได้รับ Green Card แบบมีเงื่อนไข ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี

หลังจากผ่านไป 2 ปี นักลงทุนต้องยื่นขอเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนเป็น Permanent Green Card โดยพิสูจน์ต่อ USCIS ว่างานนั้นถูกสร้างขึ้นแล้ว

กระบวนการนี้ดำเนินการโดย Regional Center 

5 ปีหลังจากที่นักลงทุนเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า EB5 นักลงทุนจะมีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติสหรัฐฯ

GOOD LIFE BEGINS WITH GREAT INFRASTRUCTURE.

Screen Shot 2566-05-27 at 21.45.26.png

ในขณะที่แนวคิดเรื่องเสรีภาพแบบอเมริกันนั้นเป็นเรื่องพื้นฐาน

ก่อให้เกิดจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการในพลเมือง รัฐบาล

และสหรัฐอเมริกาได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ทุกคนและส่วนรวมสามารถเจริญรุ่งเรืองได้

มีระบบถนน สนามบิน และท่าเรือที่ดี มีระบบการศึกษาที่แข็งแกร่งซึ่งให้ความสำคัญกับการวิจัยเป็นพิเศษ
แรงงานที่เต็มใจและปราศจากสหภาพแรงงานส่วนใหญ่เต็มใจที่จะทำงานหนักเพื่อให้ครอบครัวของพวกเขามีชีวิตที่สะดวกสบาย สภาพแวดล้อมที่ 'พร้อมที่จะเจริญรุ่งเรืองนี้เองที่ดึงดูดผู้มีความคิดที่ฉลาดที่สุดในโลกมาสู่อเมริกา

หนังสือเดินทางสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในหนังสือเดินทางที่ทรงพลังที่สุดในโลก ช่วยให้คุณเข้าถึงมากกว่า 174 ประเทศทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งหมายความว่าคุณไม่เพียงแต่เดินทางได้ทุกเมื่อที่ต้องการเท่านั้น แต่ยังจัดการประชุมทางธุรกิจในประเทศต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องเสียเวลาขอวีซ่า

EB5 Investment Project
400+ Investors — 100% Success Rate!

Screen Shot 2566-05-27 at 21.59.55.png
Untitled design (24).png
Untitled design (24).png
Untitled design (24).png
EB5 Coast To Coast LLC เป็นส่วนหนึ่งของRegional Center  EB-5 ที่ได้รับอนุญาติโดย USCIS ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่East Coast to West Coast ใน 41 รัฐ
เราเป็นพันธมิตรกับนักลงทุนและนักพัฒนาโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนในโครงการที่จะสร้างงานและสร้างโอกาสในการย้ายถิ่นฐานผ่านโครงการวีซ่า EB5
มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ก่อสร้าง และดำเนินงานโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการมิกซ์ยูส ซึ่งเป็นประเภทการลงทุนยอดนิยมสำหรับนักลงทุน EB-5

EXCELENT TRACK RECORD

30+ ปีในอุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง - มูลค่ามากกว่า 1 พันล้านเหรียญ และ นักลงทุน EB-5 กว่า 400 รายตั้งแต่ปี 2554 ด้วยความสำเร็จ 100%

EXPEDITED PROCESSING

Screen Shot 2566-05-27 at 22.08.26.png
เราได้เปิดตัวโครงการ EB-5 หลายโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน Expedited Processingโดย USCIS เนื่องจากวิกฤตด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนที่โครงการของเรากำลังให้บริการ ได้แก่ ที่พักให้การรักษาการเสพติดและการรักษาสุขภาพจิต โดยผู้ลงทุนจะได้รับ Green Card ในระยะเวลารวดเร็ว 6-9 เดือน และได้รับเงินลงทุนคืนในระยะเวลา 5 ปี 

RURAL PROJECTS

Untitled design (25).png
การลงทุนในโครงการ EB5 Rural TEA ให้ความสำคัญกับลำดับการ Process คำร้อง EB-5 ภายใต้กฎหมาย EB-5 Reform and Integrity (RIA) ปี 2022
นักลงทุนโครงการ EB5 ในชนบทจะได้รับการจัดสรรวีซ่า EB-5 จำนวน 20% จากการจัดสรรทั้งหมดต่อปีของวีซ่า EB 5 จำนวน 10,000 ใบ

การลงทุนในโครงการ EB5 Rural Area TEA เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่มีขอ Visa EB5 จำนวนมาก และมียอดคงค้างอยู่ในแต่ละปี(backlog)

Screen Shot 2566-05-23 at 22.01.19.png
02 821 6788 (940 × 1200 px).png

ALL Point north โครงการด้วยจำนวนนักลงทุน EB5 81 ครอบครัว  เป็นศูนย์การรักษาที่ดำเนินงานอย่างเต็มรูปแบบตั้งอยู่ในเมืองเวล รัฐโคโลราโด สร้างรายได้ 41 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากการระดมทุน ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน ด้วยผลประโยชน์ด้านมนุษยธรรมและผลประโยชน์ของชาติในการลงทุน APN จึงมอบศักยภาพในการดำเนินการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ชนบท จึงทำให้นักลงทุนมีคุณสมบัติสำหรับวีซ่า EB5 ได้ทันที Expedited Process เป็นประโยชน์อย่างมากที่สามารถนำไปสู่การตัดสิน I-526E ของคุณภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี เมื่อเทียบกับการประมวลผลแบบไม่เร่งด่วนโดยทั่วไปที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป

Screen Shot 2566-05-23 at 22.04.17.png
Screen Shot 2566-05-23 at 22.05.24.png
Screen Shot 2566-05-23 at 22.05.37.png

Our Team.

bottom of page